chimney-smokes-at-sunset

Informacje dotyczące uchwały antysmogowej

Informacja w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).

Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).

Do nowych  przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego.


Regulacja ta oznacza, że:

  • od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej,
  • od dnia 1 lipca br. obowiązuje zakaz stosowania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 % (tj. miałów, mułów węglowych i flotokoncentratów) oraz  paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,
  • kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (kotły pozaklasowe) mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2023 r.,
  • kotły na węgiel lub drewno, które spełniają podstawowe normy emisyjne  (klasa 3i 4) mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2027 r.,
  • kotły klasy 5 których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. mogą być eksploatowane bezterminowo,
  • istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80 % od 1 stycznia 2023 r. muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr).

Uchwała ta nie wprowadza żadnych zmian lub ograniczeń dla mieszkańców, którzy już teraz korzystają z ekologicznego ogrzewania: sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła.
Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu dostępny jest na stronie: www.powietrze.malopolska.pl/kotly/

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.

Informacje o uchwale antysmogowej można uzyskać również w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 2, pokój nr 1, piętro I, tel: (018) 448 67 56, e-mail: krozycka@nowysacz.pl

Uwaga!!

W przypadku zakupu węgla należy żądać od dostawcy przekazania certyfikatu jakości węgla.

W przypadku zakupu kotła można poprosić sprzedawcę lub producenta urządzenia o wyniki badań laboratoryjnych lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 (w przypadku kotłów) lub zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 (w przypadku pieców i kominków).