IMG_9715

Ulice naszego osiedla – 29 listopada

Przed wojną, od ulicy Szczepanowskiego, biegnącej wzdłuż południowej granicy Warsztatów Głównych PKP, odchodziła uliczka (nazwana Wyspiańskiego) do osiedla kolejarskiego, wybudowanego tuż po I wojnie światowej, zwanego „Nową Kolonia Kolejową”, albo skrótowo „Nową Kolonią”. Od niej w kierunku wschodnim odchodziła uliczka, kończąca się za ostatnimi domami na skrzyżowaniu z drogą równoległą do Wyspiańskiego, wiodącą w kierunku Warsztatów. Dalej w kierunku Nawojowskiej biegła ścieżka pomiędzy polami. Można było nią dojść do ulicy Żwirki, stamtąd ulicą Wigury przedostać się do Nawojowskiej. Tak było jeszcze na mapie WiG-u z 1937 roku. W okresie okupacji, ulica została przedłużona, można było się tędy dostać do lotniska polowego na terenie tzw. „Błoń”. Lotnisko zostało założone jeszcze w czasach I wojny światowej, w okresie międzywojennym wykorzystywane jako plac ćwiczeń dla 1 psp i lotnisko samolotów sportowych, w okresie okupacji użytkowane przez Luftwaffe. Nazwę ulicy, Niemcy zmienili początkowo na „29 November Strasse”, później na Wiesen Strasse (Droga na Łąki). Po wojnie wróciła do dawnej nazwy. (więcej…)