plan_zagosp

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 34”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/172/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 34”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 34” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w osiedlu Nawojowska, ograniczonego ulicami: od północy ul. Szczepanowskiego i granicami działek, od południa ul. 29 Listopada, od zachodu ul. Wyspiańskiego, od wschodu ul. Nawojowską, zgodnie z załącznikiem graficznym. (więcej…)

roadworks

Uwaga kierowcy! Utrudnienia na ul. Wyspiańskiego.

Od piątku 17 czerwca (od godz. 17:00) do soboty 18 czerwca (do godz. 13:00) na ulicy Wyspiańskiego, na odcinku od 29 Listopada do wjazdu do MPK, będą występować utrudnienia w ruchu związane z remontem nawierzchni ulicy. Prace będą prowadzone również w godzinach nocnych. Ruch będzie sterowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Prosimy o zachowanie ostrożności.